Hírek, aktualitások

Üdvözöljük weboldalunkon!

Kedves Látogatónk!
Új vendégkönyvünk első bejegyzése egy debreceni középiskola igazgatójától származik: „ezt minden iskolásnak látnia kellene”. Így érezzük mi is. A Kollégiumot nem véletlenül nevezték „az ország iskolájának”. Ludas Matyi, Toldi Miklós és Nyilas Misi a mi falaink között született.
Diákjaink életműve, a zsoltárfordító Szenci Molnár, a Himnusz költője, Csokonai, Arany János, Ady, Móricz és Szabó Lőrinc nemcsak a debrecenieké. A Kollégium a magyar természettudományok egyik bölcsője: a kabai meteorit őrzőhelye, ahol Méliusz püspök és Fazekas Mihály botanizált, ahol módszeresen kételkedtek kartéziánus professzorok, kísérletezett a legendás Hatvani István, és Maróthi György tanította az arithmetikát.
Freskókkal díszített lépcsőházunk a kultúra tárházába és nemzeti emlékhelyünkre vezet: a Bibliothéka műemlék termeibe és az Oratóriumba. A magyar nemzet történelmi emlékhelye azért lehettünk, mert a Kollégium imaterme 1849 januárjában nemcsak fizikai értelemben fogadta be a Pestről menekülő kormányt és Országgyűlést: a diákság a szívében hordozta a reformkor eszméit, ezért válhatott Debrecen a „magyar szabadság őrvárosává”.
Szakemberek szerint a miénk az ország talán legszebb egyházművészeti kiállítása, a „kicsiny fehér” református templomok minden színével és virágával, a bölcsőtől a koporsóig tartó életútjaink évente ismétlődő vagy soha vissza nem térő stációival, egyházi szertartásaival és ezek mélyebb értelmének magyarázatával.
A Debreceni Református Kollégium Múzeuma szeretettel várja látogatóit filmekkel, interaktív elemekkel, a modern technikát is kiaknázó kiállításaival.

Dr. Gáborjáni Szabó Botond igazgató
 Kiállítások

Állandó kiállítások
Állandó kiállítások

A kiállítás arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért éppen Debrecen válhatott a magyar reformátusság egyik legfontosabb (egyes korszakokban egyetlen) támaszává. A 16. század ...

(Bővebben)
Mesterség és művészet : a debreceni grafika első századai
Mesterség és művészet : a debreceni grafika első századai

Amióta Debrecen egyházi és iskolai központ, szoros kapcsolatban él a könyvvel, és a sokszorosított grafikától ...

(Bővebben)
Múzeumok Éjszakája
Múzeumok Éjszakája

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2015. JÚNIUS. 20. Minden 50. jegyvásárlónk ingyenesen látogathatja a Múzeumok Éjszakája rendezvényeit. Részletes programunk a muzej.hu oldalon ...

(Bővebben)
Megközelíthetőség Látogatói információk
Tudta-e?
 • Hogy az egykor a Nagytemplom helyén álló Szent András templomot nem a törökök, hanem a császáriak gyújtották fel 1564-ben?

  Tekintse meg a Szent András templom makettjét „Kálvinista Róma, Keresztyén Respublica, Magyar Genf c. kiállításunkban!
 • Hogy a debreceni kereskedők állataikat Dél-Németországba hajtották és ott adták el?

  Tekintse meg Egyházművészeti Kiállításunkban, Augsburgból milyen úrvacsorai ezüstkannával tértek haza.
 • Hogy a Rákóczi-harangot az 1631-es rakamazi csatában zsákmányolt ágyukból öntötték?

  Nézze meg a tűzvészben megolvadt Rákóczi-harang egy darabját „Kálvinista Róma, Keresztyén Respublica, Magyar Genf c. kiállításunkban!
 • Hogy Debrecenben található az ország legrégebben működő, 1561-ben alapított nyomdája?

  Nézzen meg közvetlen közelről egy 16. századi nyomdaprést és szedőszekrényt a „Kálvinista Róma, Keresztyén Respublica, Magyar Genf” c. kiállításunkban!
 • Hogy a szégyenkő a nyilvános bűnbánattartás helye volt?

  A „Kálvinista Róma, Keresztyén Respublica, Magyar Genf c. kiállításunkban Ön is kipróbálhatja, milyen érzés lehetett megbélyegzett, kiközösített személynek lenni a 16. századi Debrecenben.
 • Hogy a papír előtt használt pergamen állati bőrből készült?

  Tekintse meg  pergamenkötésű könyveinket a „Kálvinista Róma, Keresztyén Respublica, Magyar Genf”  c. kiállításunkban!
 • Hogy a magyarországi protestáns diákok a 16-18. században jellemzően nem egy, hanem több nyugat-európai egyetemen is tanultak?

  Tekintse meg tanulmányaik színhelyét Iskolatörténeti kiállításunkban!

 • Hogy a 18. században Debrecenből Amsterdamig akár két hónap is lehetett az út?

  Diákjaink utazóládájába is bepillanthat Iskolatörténeti kiállításunkban.
 • Hogy azokat az alsóbb fokú iskolákat, ahonnan a kisdiákok Debrecenbe jöttek továbbtanulni, partikulának nevezték?

  Tapasztalja meg iskolatörténeti kiállításunkban, milyen kiterjedt vonzáskörzete volt Debrecennek a 18. században!
 • Hogy a város és a református egyház címerében lévő zászlós bárány a győzelmes Krisztusra utal?

  Debrecen egykori gótikus templomának bárányt ábrázoló zárókövét Iskolatörténeti Kiállításunkban találja meg.

 • Hogy a diákok tűzoltóbotját, mellyel a tűzfészkeket, kerítéseket, nádtetőt verték szét, gerundiumnak nevezik?

  Jöjjön, emeljen meg Ön is egy gerundiumot a Múzeumok Éjszakáján!

 • Hogy ultraibolya fényben bizonyos ásványok különböző színekben pompáznak?

  Iskolatörténeti kiállításunk ásványtárolójában nálunk gombnyomásra gyönyörködhet a felragyogó színekben.
 • Hogy még meteoritot is láthat a múzeumunkban?

  Mégpedig az ország egyik legnagyobb meteoritját, a kabai meteoritot az Iskolatörténeti kiállításban!
 • Hogy Kazinczy Ferenc vadászpuskája fellelhető?

  És meg is tekinthető az Iskolatörténeti Múzeumban.
 • Hogy melyik múzeumunk legrégibb tárgya?

  A Bükkábrányban talált hét és fél millió éves mocsári ciprus egy darabja az Iskolatörténeti kiállításban.
 • Hogy Horthy Miklós, a Kollégium egykori diákja milyen vadásztrófeát ajándékozott iskolájának?

  Egy hiúzt, amely az Iskolatörténeti kiállítás része.
 • Hogy az oratórium szó nemcsak zenei műfajt, hanem imatermet is jelent?

  Hallgassa meg a Kollégiumi Kántus énekét az Oratóriumban.
 • Hogy a 1849-ben és 1944–45-ben is az Oratóriumban ülésezett a magyar országgyűlés?

  Tekintse meg az egykori honatyák helyét megjelölő réztáblákat az Oratóriumban!
 • Hogy az Oratóriumban mai napig meg van jelölve Kossuth Lajos helye?

  Próbálja ki, foglalja el Ön is ezt a helyet, képzelje maga elé Kossuth egykori hallgatóságát.
 • Hogy az Oratóriumban látható két nemzetőr zászlót a kollégiumi diákok használták a harcok során?

  Tekintse meg a 48-as emlékhely tárlójában található többi tárgyi emléket: honvéd csákót, puskát, stb.
 • Hogy a freskó készítésénél a festéket nedves falfelületre viszik fel, amit az jobban felszív, míg a secco csak egy réteget alkot a száraz felületen?

  Csodálja meg nálunk Gáborjáni Szabó Kálmán freskóit a Kollégium lépcsőházában.
 • Hogy a lépcsőház freskóin két aradi vértanú: Nagysándor József, Damjanich János is szerepel?

  Fedezze fel a magának a többi hírességet!
 • Hogy a Kossuth-bankókat a Kollégiumban is nyomtatták?

  A Kollégium lépcsőházának freskói megannyi más történelmi pillanatot megörökítenek.
 • Hogy Csokonai fuvolázott?

  Fuvoláján kívül művészetszeretetének más tárgyi bizonyítékait is felfedezheti az emlékére berendezett Csokonai szobában.

 • Hogy Csokonai több kézirata megtekinthető a kiállításon?

     És kedves olvasmányai, fordításai…
 • Hogy a Csokonai szobában megtalálható az első magyar nyelvű földgömb?

  A rézmetsző diákok oktatást segítő egyéb alkotásait is láthatja az Iskolatörténeti Múzeumban.
 • Hogy a Nagykönyvtár a maga 600.000 kötetével az ország legnagyobb egyházi gyűjteménye?

  Nézze meg a világ legszebb könyvtárai között számon tartott klasszicista teremkönyvtárunkat.

 • Hogy a Nagykönyvtár nemcsak muzeális, hanem nyilvános könyvtár is: olvasótermei mindenki előtt nyitva állnak?

  Olvassa el nálunk a fontosabb napilapokat, kölcsönözzön otthonra is könyvet tőlünk.

 • Hogy a Nagykönyvtár nemcsak muzeális teremkönyvtárral, hanem online katalógussal is rendelkezik?

  Látogasson el a www.silver.drk.hu oldalra, és keressen, böngésszen katalógusunkban.
 • Hogy a reformáció idején nemcsak a templomok használata volt folytonos a felekezetek között, hanem a kegytárgyaké is?

  Nézze meg a középkori Szent András templom kegytárgyait Egyháztörténeti kiállításunkban.
 • Hogy Husz János cseh származású volt?

  Egyháztörténeti múzeumunk Jan Hus portréját a kollégium egykori diákja festette.
 • Hogy a kazettás mennyezetünk minden darabja más-más motívummal van díszítve?

  Egyháztörténeti kiállításunk kazettás mennyezete Mezőcsátról származik.
 • Hogy a vérével fiókáit tápláló pelikán Krisztus-szimbólum lett?

  Textílián, ónedényen és sok más formában megtalálja e motívumot Egyháztörténeti kiállításunkban.
 • Hogy Magyarországon, a református templomok tornyait a kakas és csillag díszíti?

  Egyházművészeti kiállításunkban végre közelről is láthat néhányat belőlük.
 • Hogy a nemesi címereket a temetésekkor is használták?

  Fára vésett, selyemre festet, papírra írott epitáfiumokat is talál az Egyházművészeti kiállításban.
 • Hogy Kölcsey Ferenc halotti leple megmaradt?

  Látogatóink az Egyháztörténeti kiállításban ismerhetik meg a kegyelettel megőrzött textíliát.
Partnereink